Site voorwaarden

Deze voorwaarden hebben betrekking op de website van de kennel From the Groove of Joy.

Het gebruik van deze website is voor uw eigen rekening en risico. From the Groove of Joy is noch op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van deze website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op deze website. From the Groove of Joy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website voor zover die door derden wordt aangeboden. From the Groove of Joy behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de Netiquette.

Copyright: From the Groove of Joy en de website zijn beide eigendom van Kees& Marleen Zwartbol. Het geheel van inhouden, pagina’s, scripts en iconen over From the Groove of Joy, behoort aan hen toe, tenzij anders staat vermeld. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud, scripts en iconen van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld. Alle rechten van reproductie of presentatie zijn aan From the Groove of Joy voorbehouden. De logo’s en merken alle andere bedrijven en producten, gepresenteerd op de From the Groove of Joy website, behouden hun eigen auteursrechten.

Inhoud van de website: De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen op deze website worden door From the Groove of Joy slechts verstrekt op de wijze zoals die op deze website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commercieele toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. From the Groove of Joy garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en 100% betrouwbaar is, dat deze website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot deze website direct worden verholpen en dat deze website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is aan u niet toegestaan om de informatie die zich op deze website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen.

Intellectuele Eigendom: Aan alle materialen op deze website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt From the Groove of Joy zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commercieele doeleinden openbaar te maken, tenzij From the Groove of Joy hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op deze website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

November 2015, Strijen